Sverige har under lång tid skjutit upp införandet av Euron

Sverige har under lång tid skjutit upp införandet av Euron


Sverige kommer att sträva efter att ansluta sig till Euroområdet under en lång tid, eftersom medborgarna i landet skuldkrisen i länderna i den monetära Unionen gjort extremt obehagligt intryck. Detta anges av Finansminister i Sverige, Anders Borg, enligt Bloomberg. Enligt Borg, Euron fungerar, "inte som vi förväntat oss." "Problemet var mycket mer komplexa", tillade han. Finansministern sade att han inte är en eu-skeptiker och accepteras ingången av Sverige i den monetära Unionen på lång sikt. Stöd för anslutning till Euroområdet bland befolkningen i November föll till en rekordlåg nivå - mindre än 10 procent av befolkningen vill se Euron som nationell valuta. Sverige har sedan 2007 har minskat avsevärt belopp av den offentliga skulden i förhållande till storleken på ekonomin - från 40 till 36 procent, medan den stora majoriteten av länderna i Euroområdet kom den omvända processen. Dessutom betalar på sina obligationer är mindre än den största av BNP land i den Europeiska monetära Unionen - Tyskland. I 2011 är Sverige sannolikt kommer att spela in sin andra raka årliga överskott. Underskottet förväntas inte minst fram till 2013. Sverige är medlem i EU men inte i Euroområdet. Införandet av Euron avvisades i en folkomröstning 2003. Mot den Europeiska valutan till förmån för 56 procent av väljarna. De slutliga siffrorna från och med taxeringen år 2015 inblandade högre thanexpected hushållens inkomster från räntor och utdelningar, och så intäkter från hushållens kapitalinkomster har reviderats upp hela prognosperioden. Mervärdesskatt intäkterna har också ökat genom hela prognosperioden. Alla i alla offentliga sektorns skatt intäkterna har reviderats upp med 10 miljarder KRONOR år 2016 och med SEK 5-7 miljarder årligen för 2017-2020. Men den offentliga sektorns utgifter i stort sett oförändrad. Utgifterna är i stort sett oförändrad sedan November prognos. Utgifterna inom området Arbetsmarknad och arbetsliv kommer att vara 1 KR miljarder kronor högre för varje år från och med 2017 till följd av något högre arbetslöshet. Utgifter för Transporter och kommunikation har reviderats ned med drygt 1 miljard KRONOR under 2016 på grund av låga nivåer som redovisas i oktober och November.

COMMENTAR: 7